Spelregels Fortus

Om de verkoop van onze beleggingspanden zo vloeiend mogelijk te laten verlopen werken wij met onze zogenaamde ‘spelregels’. Deze spelregels zorgen ervoor dat afspraken tussen partijen duidelijk zijn en er geen misverstanden ontstaan.

Benieuwd naar onze spelregels? Bekijk ze hier:

 • Op al onze transacties zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
 • Koper koopt zonder voorbehouden en op basis van een snelle afname.
 • Koper is zich ervan bewust dat het aangeboden object wordt verkocht op basis van de beschikbare informatie op fortus.nl. Dit betreft object informatie, foto’s en kenmerken.
 • Verkopen is op basis van gunnen, indien koper niet binnen 48 uur na ontvangst koopakte tekent is Fortus vrij om de woning aan een andere partij te verkopen.
 • Koper heeft zelf onderzoeksplicht.
 • Fysiek bezichtigen is helaas niet mogelijk.
 • Herfinancieren pas mogelijk na passeren.
 • Taxeren is mogelijk na passeren.
 • Kopers hebben een opdrachtbevestiging ondertekend en de introductie webinar gevolgd.
 • Courtages worden verrekend bij de notaris.
 • Indien er sprake is van kopen in verhuurde staat (met huurder) neemt Fortus geen enkele aansprakelijkheid over de kwaliteit en achtergrond van de huurder.
 • Wij aanvaarden noch als verkoper danwel bemiddelaar geen aansprakelijkheid voor de staat en hoedanigheid van het onroerend goed en de eventueel zich daarin bevindende huurders. 
 • De aanbieding op Fortus.nl is vrijblijvend hetgeen inhoudt dat koper die ingaat op een aanbod van Fortus dit geheel doet uit eigen vrije wil en op eigen initiatief. Fortus verplicht de koper tot niets als het gaat om de aanvaarding van enig aanbod. Het staat daarbij Fortus te allen tijde vrij een in de markt gedane uitnodiging tot verkoop in te trekken.
 • Op al onze transacties is een project notaris van toepassing. 
 • Fortus adviseert om, na aankoop, het object te laten nakijken door een gespecialiseerd bedrijf die de wettelijke huurpunten kan berekenen en een verduurzaming advies kan uitbrengen vanuit huurpunten optimalisatie.